S.152.jpg

National Geographic / Max u. Liz Haarala Hamilton